izv. prof. dr. sc. Tomislav Krističević

Osobni podaci

Tomislav Krističević, rođen 6.3.1972. god. u Zagrebu, Hrvat, državljanin RH.

Obrazovanje

Osnovnu i srednju školu, (Kemijsko tehnološki obrazovni centar) završio u Zagrebu. Fakultet za fizičku kulturu upisao 1990. i po odsluženju vojnog roka počeo studirati. Diplomirao 1997. Tijekom studija proglašen kao jedan od 5 najuspješnijih studenata u generaciji. Na istom fakultetu upisuje poslijediplomski studij i magistrirao 2001. sa temom Usporedna analiza nekih kinematičkih parametara izvedbe salta naprijed u različitim sportovima. Doktorirao 2009. sa temom Kinematička efikasnost izvođenja zgrčenog salta u akrobatskom rock ‘n’ rollu.

Profesionalna karijera

Od 1.7. 1997. radi kao mlađi asistent na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetu Sportska gimnastika. Također sudjeluje u nastavi izbornog premeta Akrobatika. Kao suradnik sudjeluje u provođenju terenske nastave na predmetu Skijanje na sveučilišnom studiju kineziologije i na stručnom studiju za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu nastave na Društvenom veleučilištu – Odjel za izobrazbu trenera radio je kao voditelj studija za trenere sportske gimnastike i trenere stolnog tenisa, a danas je voditelj studijskih smjerova Akrobatski rock ‘n’ roll i Kuglanje na stručnom studiju za izobrazbu trenera Studijskog centra za izobrazbu trenera.

Od 1998. do 2001. radio je kao vanjski suradnik na Učiteljskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu na predmetu TZK-a.

  1. godine izabran je za docenta na predmetu Sportska gimnastika integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije.
  2. godine izabran je za izvanrednog profesora na predmetu Sportska gimnastika integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija kineziologije.

Znanstvena i stručna djelatnost

Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim konferencijama i istraživanjima, napisao ili sudjelovao u izradi 50-tak znanstvenih i stručnih radova.

Autor sveučilišnog udžbenika „Osnove sportske gimnastike“.

Suradnik na dva sveučilišna udžbenika.

Sudjelovao je na tri znanstvena projekta iz područja biomehanike financiranih od strane MZOS RH, te je bio koordinator i koautor stručnog projekta „Pedagoški standardi i normativi rada trenera

u sportu“ kojeg je provodio Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Sportskim savezom Grada Zagreba.

Aktivno se bavio sportskom gimnastikom do juniorskih kategorija. Kao junior se počeo baviti atletikom i postizao zapažene rezultate u skoku s motkom. Kao senior počinje se baviti akrobatskim rock ‘n’ rollom, u tom sportu osvaja Kup i prvenstvo republike hrvatske i član reprezentacije Hrvatske.

Kao trener radi u sportskoj gimnastici od 1993., u klubu GTD Hrvatski Sokol, a kasnije i GK Novi Zagreb.

Kao kondicijski trener radio je sa mlađim dobnim kategorijama i vrhunskim sportašima u različitim sportovima (tenis, nogomet, rukomet, košarka).

Surađuje sa članovima reprezentacije Hrvatske u akrobatskom rock ‘n’ rollu u području treninga akrobatike.

Od 2007. g. radi sa Hrvatskom snowboard reprezentacijom u halpipeu.

Od 2004. g radi kao trener suradnik u Hrvatskom skijaškom savezu sa dječjom reprezentacijom, ženskom A i B reprezentacijom, te muškom A i B reprezentacijom.

Od ljeta 2011. godine radi kao trener suradnik Skijaške alpske reprezentacije Ruske federacije.

Od 2013. godine obnaša funkciju izbornika Hrvatske atletske reprezentacije osoba sa invaliditetom.

Priznanja, nagrade i članstva

Nosioc je Spomenice Domovinskog rata, Medalja Bljesak i Oluja.

  1. proglašen najboljim kondicijskim trenerom u Republici Hrvatskoj od strane

Udruge kondicijskih trenera RH.

Bio je član Nadzornog odbora Kluba sinhroniziranog klizanja Zagrebačke pahuljice.

Član je Hrvatskog zbora učitelja i trenera sportova na snijegu.

Član je Organizacijskog odbora Europskog prvenstva mlađih juniora akrobatskog rock ‘n’ rolla.

Bio je dio stručnog-trenerskog tima Janice Kostelić do kraja njezine sportske karijere.

Član je trenerskog tima Ivice Kostelića.

Bio je član Povjerenstva za praćenje ciljeva iz Ugovora sklopljenog s MZOS o punoj subvenciji participacije u troškovima studija studenata u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. Sveučilišta u Zagrebu.

Član je Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu.

Član je Povjerenstva za međusobnu koordinaciju rada na projektu „Zapadni kampus Sveučilišta u Zagrebu“

  1. godine imenovan je za člana Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora za mandatno razdoblje od 2016. godine do 2020. godine.

Ostale funkcije

Od 2013. obnaša funkciju prodekana za poslovnu politiku financije Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2011. do 2013. bio je pomoćnik predstojnika Studijskog centra za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  1. godine bio je imenovan za posebnog savjetnika za sport Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Ostale vještine

Aktivno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu.

Od 1992. do 2002. godine pripadnik Specijalne jedinice policijske uprave Zagreb „Alfa“, te aktivni sudionik Domovinskog rata.