prof. emer. Vladimir Findak

Prof.emeritus dr.sc.Vladimir Findak rođen je 22.studenoga 1937.godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Višoj pedagoškoj školi (1960), na Visokoj školi za fizičku kulturu (1967), poslije čega je magistrirao (1973), a zatim doktorirao (1981).

Poslije više od 50 godina provedenih u području odgoja i obrazovanja, radio je kao nastavnik u osnovnoj školi (1957-1963), kao profesor u gimnaziji, općoj srednjoj školi, tehničkoj školi, školi učenika u privredi (1963-1970), kao predavač (1970-1974), i profesor više škole na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu (1970-1980), pa kao izvanredni profesor (1980-1987), a zatim kao redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Pedagogijske znanosti (1987-1996), a potom je kao redoviti profesor radio na Fakultetu za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (1996-1998), i onda kao redoviti profesor u trajnom znanstveno – nastavnom zvanju na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1998-2008). Godine 2009., kao prvi profesor u području kineziologije u Republici Hrvatskoj, odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu, promoviran je u zvanje profesora emeritusa.

Znanstveno – stručni rad vezan je za kineziologiju, njezina primijenjena područja, a poglavito za kineziološku metodiku, kao znanstvenu disciplinu. Do sada je objavio 72 udžbenika, priručnika i monografije, samostalno i u suradnji s drugim autorima, 126 znanstvenih radova i 209 stručnih radova. Izradio je i objavio 33 projekta, studije, sinopsisa i scenarija. Aktivno je sudjelovao u 10 znanstveno – istraživačkih projekata, od kojih je u 5 projekata bio glavni istraživač.

Kao prosvjetni djelatnik u proteklih šezdeset godina sudjelovao je u stručnom osposobljavanju i usavršavanju velikog broja odgajatelja, učitelja, nastavnika, profesora, a kako ima i specijalističku naobrazbu bio je i predavač na brojnim tečajevima, seminarima i stručnim skupovima, koji su bili namijenjeni edukaciji trenera, instruktora i voditelja u područjima sporta i sportske rekreacije. Od 1985.godine predaje na poslijediplomskom studiju na više fakulteta u zemlji i inozemstvu, a od 1998. do 2008. godine voditelj je najprije poslijediplomskog magistratskog studija u području kineziološke edukacije, a potom i voditelj doktorskog studija.

Bio je mentor brojnim studentima u diplomskom, poslijediplomskom magistratskom i poslijediplomskom doktorskom studiju, kao i član stručnih povjerenstava za ocjenu i obranu magistarskih i doktorskih radnji na nekoliko fakulteta u zemlji i inozemstvu. Pozvana predavanja održao je u deset europskih zemalja. Tijekom, gotovo 40 godina rada u visokoškolskim ustanovama, boravio je u

cilju stručnog usavršavanja u nekoliko zemalja Europe, kao npr.: u Austriji, Bugarskoj, Italiji, Mađarskoj, DR Njemačkoj, SR Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Slovačkoj, Švedskoj, kao i u zemljama ex Jugoslavije. Aktivno je sudjelovao na više od 180 znanstvenih i stručnih skupova,kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu.

Autor je i suautor antologijskih djela i javnih dokumenata, koji pripadaju različitim područjima, a pridonijeli su rješavanju ne samo važnih znanstvenih pitanja (strukturiranje i etabliranje „Kineziološke metodike“ kao znanosti. 1985.), stručnih pitanja („Osnovni jedinstveni kriterij znanja plivanja“, usvojen po prvi puta u povijesti ex Jugoslavije, 1983.), statusnih i profesionalnih pitanja („Zakletva profesora fizičke kulture“, prvi dokument te vrste u povijesti ove profesije, 1990.), nego i rješavanju civilizacijskih pitanja „Deklaracija o kretanju kao faktor zdravlja“, dokument koji je po prvi puta prihvaćen u Hrvatskoj 1994.godine, 1996.godine prihvatio ga je kao trajni dokument Međunarodni olimpijski komitet, a 1999.godine Vladimir Findak je dobio nagradu MOK-a, kao jedna od deset osoba u svijetu.

Tijekom profesionalne karijere bio je pokretač i voditelj više znanstvenih i stručnih skupova, kao npr., četiri Međunarodne konferencije zemalja Alpe – Adria (1997-2005), dvadeset i šest „Ljetnih škola kineziologa Hrvatske“, (1991-2017), šesnaest „Savjetovanja o obuci neplivača“ (1986-2020). Bio je pokretač, urednik, glavni i odgovorni urednik brojnih znanstvenih i stručnih publikacija, kao npr.: glavni i odgovorni urednik „Vjesnika“ – glasila Saveza pedagoga fizičke kulture Hrvatske (1987-1997), urednik Sekcije „Physical Education“ u časopisu „Kineziology“ (1990-2000), glavni i odgovorni urednik „Zbornika radova“, „Međunarodne konferencije o športu zemalja Alpe – Adria (1997-2005), glavni i odgovorni urednik „Zbornika radova“ Ljetnih škola kineziologa Hrvatske (1991-2017), član uredništva u časopisu „Metodika“ (1999-2010), urednik sekcije „Methodics – Didactics“ u časopisu „Acta Kinesiologica“ (2001-2021), glavni i odgovorni urednik časopisa „Sport za sve“, (2009-2023). Više od pola stoljeća sudjelovao je u javnim glasilima, tj. u tisku, radijskim i televizijskim emisijama, koje su bile posvećene znanosti, edukaciji, sportu i sportskoj rekreaciji. Godine 1991. bio je jedan od osnivača Hrvatskog olimpijskog odbora.

U proteklih šezdeset godina, bio je i obavljao različite dužnosti i odgovorne funkcije u više znanstvenih, stručnih, sportskih i društvenih organizacija u Hrvatskoj, kao npr.: predsjednik Saveza pedagoga fizičke kulture Hrvatske (1977-1986), predsjednik Savjeta za sport djece i mladeži Hrvatskog olimpijskog odbora (1995-2005), predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza (2004-2008), predsjednik Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ (1992-2023), predsjednik Akademije odgojnih znanosti Hrvatske (2004-2008). Bio je jedan od osnivača Hrvatske akademije odgojnih znanosti 1992.godine, kada je izabran za redovitoga člana Akademije, bio je član Predsjedništva Akademije odgojnih znanosti Hrvatske

(1997-2008), te aktivni sudionik u organizaciji znanstvenih i stručnih skupova, te te objavljivanja publikacija Akademije. Osim toga, bio je član i obavljao odgovorne dužnosti u nekoliko međunarodnih asocijacija, od kojih navodimo samo neke: Federation Internationale ď Education Physique – FIEP (1981-1985., 2007-2020), European Federation for Company Sport – EFCS (1992-2022), International Concil for Health, Physical Education, Recreation and Dance – ICHPER (1994-1998), Forum für βildung – Schulsport – Schule – FBSCH (1995 -2006).

Za svoj znanstveni, stručni, prosvjetni i sportski rad primio je više nagrada i priznanja, od kojih ovom prilikom navodimo samo neke nagrade: Nagrada fizičke kulture grada Zagreba (1984); nagrada „Zaslužni pedagog fizičke kulture Jugoslavije“ (1985); Majska nagrada Saveza organizacija fizičke kulture Hrvatske (1989); Nagrada za životno djelo „Dr.Franjo Bučar“, (1993); Trofej Hrvatskog olimpijskog odbora, (1999); nagrada „Međunarodnog olimpijskog komiteta“ „Sport and Education“, (1999); Nagrada za životno djelo Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“, (2004); nagrada „Forum für βildung – Schulsport – Schule – Alpe –Adria“, (2005); nagrada Svjetske organizacije FIEP-a „Međunarodni FIEP – Križ časti“, za osobiti doprinos razvoju tjelesnog odgoja u svijetu (2011); kao i samo neka priznanja: Doživotni počasni predsjednik Saveza pedagoga fizičke kulture Hrvatske, (1989); Doživotni počasni predsjednik Udruge metodičara i savjetnika kineziologa Hrvatske, (2003); Odlukom FIEP-a Europe, godišnja nagrada za mlade znanstvenike proglašena je i ima naziv „FIEP Vladimir Findak Award“, (2018); Doživotni počasni predsjednik Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ (2019).