prof. dr. sc. Zoran Curić

Rođen:

 • 26. travnja 1963. u Metkoviću

Školovanje:

 • Doktorirao na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu temom Donjoneretvanski kraj – potencijalni i valorizirani turistički činitelji 2. prosinca 1993. (voditelj prof. dr. sc. Zlatko Pepeonik)
 • Magistrirao na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu temom Mogućnosti razvoja turizma u delti Neretve 19. travnja 1989. (voditelj prof. dr. sc. Zlatko Pepeonik)
 • Diplomirao na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu temom PIK „Neretva“ Opuzen kao faktor transformacije delte Neretve 20. svibnja 1987. (voditelj akademik prof. dr. sc. Dragutin Feletar)
 • Diplomirao na Pedagoškoj akademiji Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru 26. lipnja 1985.
 • Srednju školu polazio u Metkoviću i Pločama (maturirao 1982.)
 • Osnovnu školu polazio u Opuzenu (1970. – 1978.)

Zaposlenja:

 • Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
  • Redoviti profesor u trajnom zvanju, potvrđen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 19. 11. 2013.
  • Redoviti profesor (1. izbor), potvrđen na Senatu Sveučilišta u Zagrebu 18. 11. 2008.
  • Izvanredni profesor (izabran 13. 03. 2003.)
  • Docent (izabran 18. 12. 1997.)
  • Viši asistent (izabran 10. 11. 1994.)
 • Nastavnik geografije i povijesti u osnovnoj školi Mladost u Zagrebu
  • (1990. – 1994.)

Dužnosti:

 • Predsjednik Akademije odgojno – obrazovnih znanosti Hrvatske (2017. – )
 • Predstojnik Zavoda za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (2017. – )
 • Dekan PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2016.)
 • Prodekan za financije PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (od 1. travnja 2009. do 30. rujna 2012.)
 • Pročelnik Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (od 2002. do 2007.; izabran za vršitelja dužnosti pročelnika Geografskog odsjeka PMF-a 2002., a na dužnost pročelnika izabran 2003. i 2005.)
 • Predsjednik Hrvatskoga geografskog društva (2000. – 2002.)
 • Predsjednik Državnoga povjerenstva za natjecanja iz geografije (1995. – 1999.)
 • Tajnik Hrvatskoga geografskog društva (1988. – 1989.; 1996. – 1997.)
 • član Upravnog odbora Hrvatskoga geografskog društva (1994. – 2014.)

Sveučilišna i Fakultetska tijela:

 • Član Odbora za doktorske programe Sveučilišta u Zagrebu (2018. – )
 • Član Senata Sveučilišta u Zagrebu (2014. – 2016.)
 • Član Rektorskog kolegija u širem sastavu (2014. – 2016.)
 • Član Vijeća prirodoslovnog područja Sveučilišta u Zagrebu (u više mandata)
 • Član Fakultetskog vijeća PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (u više mandata)
 • Član Fakultetskog kolegija PMF-a Sveučilišta u Zagrebu (u više mandata)
 • Član Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu (2012. – 2014.)

Znanstvena djelatnost:

 • Znanstveni interes:
  • Geografija turizma
  • Metodika geografije
 • Sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima
 • Voditelj i suradnik na znanstvenim projektima nadležnog Ministarstva i znanstvenim potporama Sveučilišta u Zagrebu
 • Recenzent znanstvenih radova, znanstvenih knjiga, geografskih karata i atlasa te sveučilišnih udžbenika
 • Objavio više od 30 znanstvenih radova i jednu znanstvenu monografiju
 • Član Savjeta časopisa Croatian Journal of Education (Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje)
 • Bio član izvršnog uredništva za Metodike i supstratne znanosti u izdanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prethodno tajnik uredničkog odbora Metodike nastave prirodoznanstvenih predmeta časopisa Metodika u izdanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
 • Član znanstvenog i/ili organizacijskog odbora svih dosadašnjih hrvatskih geografskih kongresa
 • Upisan u Upisniku znanstvenih djelatnika pod brojem 183630

Nastavna djelatnost:

 • Na Geografskom odsjeku PMF-a predaje predmete:
  • Turistička geografija
  • Metodika nastave geografije I
  • Turizam i rekreacija u prostornom planiranju
 • Od 1993. na Pedagoškoj akademiji/Pedagoškom fakultetu, danas Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru predaje Metodiku nastave geografije
 • Na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji predavao Demogeografiju i vodio Seminar iz demogeografije
 • Nastavu izvodio na Učiteljskoj akademiji, danas Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Metodika nastave geografije)
 • Bio vanjski suradnik na Poslijediplomskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani (Metodologija izrade geografskih udžbenika)
 • Bio vanjski suradnik Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji; Sveučilište u Rijeci
 • Mentor 6 obranjenih doktorskih disertacija, 3 magistarska rada i više od 80 diplomskih i prvostupničkih radova

Stručna djelatnost:

 • Surađivao s Ministarstvom nadležnom za znanost i obrazovanje Republike Hrvatske na poslovima vezanim uz nastavnu geografije
 • Surađuje s Agencijom za odgoj i obrazovanje u provođenju stručnih ispita učitelja i nastavnika geografije osnovnih i srednjih škola (član povjerenstava u Zagrebu, Rijeci i Osijeku) te na poslovima stručnog usavršavanja
 • Sudjelovao u organizaciji i provođenju susreta i natjecanja iz geografije učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske
 • Surađivao s obrazovnim programom Hrvatske televizije
 • Recenzirao brojne udžbenike geografije za osnovnu i srednje škole, kao i nekoliko školskih geografskih atlasa
 • Držao predavanja za nastavnike geografije na stručnim seminarima (državnim, županijskim i lokalnim) u svim krajevima Hrvatske
 • U koautorstvu objavio:
  • tri udžbenika iz geografije za 8. razred osnovne škole s radnim bilježnicama odnosno vježbenicama (svaki tiskan u pet izdanja)
  • Školski geografski leksikon (tiskano izdanje i CD)
  • metodički priručnik HRVATSKA za nastavu geografije u 8. razredu osnovne škole (tiskano izdanje i CD)
  • udžbenik Geografija Hrvatske uz koji je objavljen DVD za učenike, priručnik za nastavnike i DVD za nastavnike. Ovom udžbeničkom kompletu pridružena je zbirka zadataka i ispiti znanja iz geografije.
  • udžbenički komplet za 5. razred osnovne škole (udžbenik, radna bilježnica s DVD-om, zbirka zadataka, ispiti znanja i priručnik za nastavnike s DVD-om)
  • sveučilišni udžbenik Geografija turizma – regionalni pregled

Članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama:

 • Član Hrvatskoga geografskog društva
 • Redoviti član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske (izabran u veljači 2009.)
 • Član Kluba dekana