prof. dr. sc. Tonči Matulić

Tonči Matulić (1966.) rodom je iz Postira na otoku Braču. Deseto je i najmlađe dijete pokojnih roditelja Katice rođ. Šantić (1930.-1981.) i Vlade (1926.-2010.). Osnovnu školu je pohađao u rodnome mjestu, a srednju školu u Supetru i Splitu. Maturirao je 1985. godine u Nadbiskupskome sjemeništu u Splitu. Odslužio je vojni rok u onodobnoj JRM. Filozofsko-teološki studij je diplomirao 1991. godine na Teologiji u Splitu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta (KBF) u Zagrebu. Za svećenika Hvarske biskupije zaređen je 1992. godine. Akademske godine 1991./92. pohađao je poslijediplomski doktorski studij KBF-a u Zagrebu u specijalizaciji moralne teologije. Od kolovoza 1992. do kolovoza 1993. služio je kao kapelan i vjeroučitelj u gradu Hvaru i kao župnik u hvarskoj Milni. Od 1993. do 1998. godine boravio je u Hrvatskome papinskom zavodu sv. Jeronima u Rimu i studirao na Visokom institutu moralne teologije „Academia Alphonsiana“ Papinskoga lateranskog sveučilišta na kojemu je u lipnju 1995. godine magistrirao, a u lipnju 1998. godine doktorirao moralnu teologiju. U međuvremenu je akademske godine 1995./96. završio Corso di perfezionamento in Bioetica na Institutu za bioetiku Medicinskoga fakulteta „Agostino Gemelli“ Katoličkoga sveučilišta Sacro Cuore u Rimu, a akademske godine 1996./97. Visiting Fellows Program na Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics Sveučilišta Georgetown u Washingtonu, D.C. Od početka rujna 1998. do kraja veljače 1999. služio je kao kapelan i vjeroučitelj u Starome Gradu na Hvaru i kao župnik u hvarskim Selcima. U ljetnome semestru akademske godine 1998./99. započeo je nastavnu djelatnost na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu na Katedri moralne teologije. Na matičnome Fakultetu nositelj je i izvoditelj glavnih i izbornih predmeta i seminara iz moralne teologije i socijalnoga nauka Crkve na svim razinama studija, a vršio je također razne službe i obnašao odgovorne dužnosti: od 2005. do 2010. godine bio je prodekan za znanost; od listopada 2012. do ožujka 2017. godine bio je dekan Fakulteta; od listopada 2009. godine obnaša dužnost pročelnika Katedre moralne teologije i voditelja IV. modula na Licencijatskome i doktorskom studiju teologije. Od 2014. godine predsjednik je Hrvatske sekcije Europskoga društva za katoličku teologiju. Od 2016. godine predsjednik je Društva bivših studenata KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Od 2001. je član Uredništva Bogoslovske smotre, a od 2011. do 2016. godine je bio glavni i odgovorni urednik. Od 2017. godine predsjednik je Etičkoga povjerenstva KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Član je više strukovnih organizacija, a također i raznih stručnih i etičkih tijela. Težišta njegova teološko-znanstvenoga rada i istraživanja su bioetika, medicinska i socijalna etika, odnos vjere i kulture te dijalog teologije i znanosti. Objavio je jedanaest knjiga i više desetaka znanstvednih radova. Knjiga Metamorfoze kulture dobila je u travnju 2009. godine nagradu (HPB, MH, HRT, VL) Grand Prix – Hrvatska knjiga godine 2008.