dr. sc. Sofija Vrcelj

Dr. sc. Sofija Vrcelj rođena je 14. travnja 1962. godine. Nakon završene srednje škole u Rijeci, upisala je studij pedagogije na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Diplomirala je 1986. godine s odličnim uspjehom kao najbolja studentica generacije. Iste godine upisala je poslijediplomski magistarski studij pedagogije na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Magistarski rad Seminari i vježbe na visokoškolskom obrazovanju obranila je 1989. godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Nakon stjecanja stupnja magistra znanosti, 1989. godine izabrana je u zvanje asistenta..

Doktorski rad pod nazivom “Pedagoški aspekti kontinuiteta školskog uspjeha” iz znanstvenog polja pedagogije obranila je 1994. godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci i stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polja pedagogije.

Dr.sc. Sofija Vrcelj redovita je profesorica u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjeka za pedagogiju. Područje njenog interesa je školska, komparativna i feministička pedagogija. Na Odsjeku za pedagogiju realizira nastavu na prediplomskom i diplomskom jednopredmetnom studiju pedagogije.

Bila je članica Matičnog odbora za polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije u dva mandata od čega u jednom mandatu potpredsjednica. Dobitnica je godišnje nagrade Ivan Filipović“ iz područja znanstvenoga i stručnoga rada za 2010. godinu. Sofija Vrcelj objavila je značajan broj radova (https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/151092) i sudjelovala na mnogobrojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Članica Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske je od 2014. godine.