prof. dr. sc. Ljiljana Igrić

Dekanica u dva mandata od 1995-1999

Edukacijako-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Rođena: 20.11.1944. u Zagrebu, gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje, Završila je dva diplomska studija: 1969. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu,(tadašnjem Fakultetu za defektologiju) Sveučilišta u Zagrebu, smjer profesor defektolog, a 1974. na Filozofskom fakultetu, studij psihologije. Magistrirala je školsku medicinu 1977. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala 1981. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomu psihoterapeuta stekla je 1998.godine, a 2000. diplomu supervizora na Europäische Akademie für psychosoziale Gesundheit, Fritz Perls Institut, Düsseldorf.

Od 1969. do 2013, radi na Edukacijsko.-rehabilitacijskom fakultetu, kada je umirovljena kao redoviti profesor u trajnom zvanju.

Vanjski je suradnik York University, Faculty of Graduate Studies Critical Disability Studies od 2006.godine. Dvoje djece: Ivana i Martina te unuka Luna.

Nastavno djelovanje:

Nastava na prediplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju iz područja intelektualnih teškoća, inkluzivnog obrazovanja i prava osoba s invaliditetom, grupnog rada i supervizije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Univerzitetu u Tuzli. Predavala je i na poslijediplomskom studiju na Medicinskom fakultetu Sveiučilišta u Zagrebu (Psihotrauma) te na poslijediplpmskom studiju Pravnog fakulteta Studij socijalnog rada (Supervizija u socijalnom radu) Sveučilište u Zagrebu.

Znanstveno-istraživačko djelovanje

Modeli i programi inkluzivnog obrazovanja, stavovi uže i šire sredine prema djeci i osobama s invaliditetom i programi transformacije stavova, prava osoba s invaliditetom. mentalno zdravlje, obitelj djece s teškoćama i podrška obitelji, supervizija u inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji. Osnovala je poslijediplomski doktorski studij Studij invaliditeta na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilište u Zagrebu u suradnju s profesorima više sveučilišta u svijetu (SAD, Kanada, Engleska) više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je članicom programskih odbora niza znanstvenih i stručnih nacionalnih i međunarodnih skupova te članicom međunarodnih znanstveno-istraživačkih i stručnih udruženja ( IASSID, EAMHID). Vodila je nacionalne i međunarodne znanstvene i stručne projekte. U više međunarodnih projekta angažirana je kao ekspert za područje inkluzivnog obarzovanja (CoE/EU projekt ”Regional Support for Inclusive Education”od 2014. do 2015.).

Objavila je preko 100 znanstvenih, stručnih radova i više priručnika ,a od 2013. do 2015. je objavljeno pet knjiga u kojima je koautorica, a u dvije i urednica.

Značajnije prethodne funkcije:

Prodekanica za nastavu u dva mandata i dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u dva mandata, voditeljica Centra za rehabilitaciju fakulteta, voditeljica Kabineta za psihotreapiju Centra. Članica Vijeća za djecu RH, Povjerenstava Vlade RH za osobe s invaliditetom te voditeljica ili članica radnih skupina za izradu zakonskih i podzakonskih akata Ministarstva znanosti ,obrazovanja i športa te radnih skupina za izradu nacionalnih strategija za prava djece i osoba s invaliditetom

ZADUŽENJA U TIJEKU

Vanjski je suradnik York University, Faculty of Graduate Studies Critical Disability Studies, predsjednica Centra inkluzivne potpore IDEM , voditeljica Savjetovališta za roditelje Centra, supervizorica mobilnih stručnih timova i asistenata u nastavi, voditeljica EU projekata, ravnateljica Centra za cjeloživotno učenje IDEM, edukatorica formalnih (Nastavnog programa osposobljavnja za poslove pomoćnika u nastavi u radu s učenicima s teškoćama) i neformalnih programa Učilišta. Od 2018. koordinatorica projekta s hrvatske strane: Supporting Civil Society Dialogue between EU and Turkey – V (CSD-V/PC) / Building Bridges for Inclusive Education (partnerstvo Cerebral Palsy Turkey – Spastic Children’s Foundation of Turkey (Turkey), Praxis Europe (UK), Centre for Inclusive Support IDEM (Croatia). Suradnik Profil Klett-a za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja u okviru projekta a-Škole Hrvatske akademske i istraživačke mreže-CARNET.

Značajnije priznanje

Potpredsjednica Kluba dekana.

  • 1996. godine medalja Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih vrednota.

Članica Stručnog savjeta Internacionalnog instituta za integrativnu geštalt terapiju CITIS-a.

Članica Radne skupine MZO za izradu standarda zanimanja pomoćnik u nastavi

Članica upravnih i nadzornih odbora stručnih udruženja ( DGIPH, HDSOR, DMZITRP)

CROSBI

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/29954?autor=29954