prof. dr. sc. Ivan Prskalo

Prof. dr. sc. Ivan Prskalo rođen je 15. lipnja 1959. godine. 11. prosinca 2009. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti polje kineziologija. 10. svibnja 2011. postaje redovitim profesorom u području društvenih znanosti polje kineziologija grane sistematska kineziologija i kineziološka edukacija. U trajno zvanje izabran je 19. svibnja 2016. godine. Od 2002. godine predaje na znanstvenom postdiplomskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2009/10 akademske godine na doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu te postdiplomskom studiju Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu na kolegiju Metodologija kinezioloških istraživanja. Na Učiteljskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stalno je zaposlen u trajnom zvanju redovitog profesora za kolegije Kineziologija i Kineziološka metodika. U dva mandata izabrani je dekan Fakulteta (2012/13.-2017/18. akademske godine). Pored toga je obnašao dužnosti predstojnika katedre, pročelnika odsjeka, prodekana te u dva mandata dekana na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji gdje je bio njen prvi izabrani dekan, voditelja doktorskog studija, člana Senata Sveučilišta u Zagrebu, člana izbornog povjerenstva za izbor rektora Sveučilišta u Zagrebu, predsjednika Upravnog vijeća Studentskog centra Sisak. Član je Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Nacionalne skupine za praćenje Bolonjskog procesa od 2005.do 2007. Član Ekspertne radne skupine za provedbu reforme kurikula. Posebni savjetnik rektora Sveučilišta u Zagrebu za organizaciju, praćenje i koordinaciju nastavničkih studija na Sveučilištu.

Vanjski je suradnik na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Član je uredništva međunarodnog časopisa Kinesiology, a od 2011. do 2019. godine glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa „Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje“. Istraživač je na mnogim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a voditelj je projekta Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju. Dobitnik je zahvalnice sa zlatnom značkom Hrvatskog kineziološkog saveza za 2009. godinu za uspješan dugogodišnji rad. Godine 2013. u Bratislavi je dobitnik Thulinove nagrade (Thulin Award) FIEP-a Europe za izniman doprinos razvoju tjelesnog odgoja i obrazovanja na nacionalnoj i europskoj razini. Objavio je preko 150 znanstvenih i stručnih radova, deset autorskih knjiga od kojih dva sveučilišna udžbenika na hrvatskom od kojih jedna i na engleskom jeziku te 15 uredničkih knjiga.