prof. dr. sc. Dinko Vuleta

Akademsko obrazovanje

Diplomski studij: Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu (1980)
Naslov diplomskog rada: Unapređenje rukometa kroz promjenu pravila igre Poslijediplomski studij: Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu (1985)
Naslov magistarskog rada: Relacije između mehanizma za energetsku regulaciju i situacijske efikasnosti u rukometu
Disertacija: Sveučilište u Zagrebu (Kineziološki fakultet, 1997)
Naslov disertacije: Kineziološka analiza tehničko-taktičkih sadržaja rukometne igre

Napredovanja:

 • znanstveni asistent na predmetu RUKOMET od 1988. god.
 • docent na predmetu RUKOMET od 1998. god.
 • izvanredni profesor na predmetu RUKOMET od 2001. god.
 • redoviti profesor na predmetu RUKOMET od 2005. godine (potvrđen na 5. redovitoj sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 10. veljače 2005.)

Nastavna djelatnost

 • dodiplomski i preddiplomski te diplomski/integrirani sveučilišni studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; nositelj predmeta RUKOMET; nositelj izbornog usmjerenja RUKOMET i izbornog modula RUKOMET.
 • poslijediplomski znanstveni studij i poslijediplomski doktorski studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; nositelj kolegija Kineziološka analiza kompleksnih sportova.
 • poslijediplomski specijalistički studij Kineziologije sporta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; nositelj kolegija Kineziološka analiza rukometa te Planiranje i programiranje treninga u rukometu.
 • nositelj kolegija RUKOMET na Odjelu fizičke kulture Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2006. godine;
 • nositelj kolegija na stručnom studiju na Odjelu za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu: Antropološka analiza u rukometu, Kineziološka analiza u rukometu, Metodika treninga u rukometu, Programiranje treninga u rukometu, Kontrola treninga u rukometu, kao i Osnove sportskih igara na ostalim studijskim smjerovima te izbornog predmeta Rukomet na nekim od ostalih studijskih smjerova.
 • voditelj stručnih studija na Odjelu za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Rijeci, Puli, Slavonskom brodu, Čakovcu i Zadru smjer Rukomet od 1998. godine.

Funkcije na Kineziološkom fakultetu i Društvenom veleučilištu

 • član Savjeta Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu od 1991. do 1999. godine;
 • zamjenik predstojnika Zavoda za kineziologiju sporta na Fakultetu za fizičku kulturu od 1997. do 1999. godine;
 • suradnik prodekana za nastavu i studentska pitanja od 1997. do 1999. godine;
 • prodekan za nastavu i studentska pitanja od 1999. do 2001. godine;
 • predsjednik Povjerenstva za dodiplomsku nastavu i studentska pitanja od 1999. do 2001., a član Povjerenstva od 2001. do 2003. te od 2003. do 2005. godine;
 • predsjednik Povjerenstva za odobrenje tema diplomskih radova studenata na sveučilišnom studiju i izvanrednom veleučilišnom studiju od 1999. do 2001. godine;
 • član Radne grupe za izradu novog programa znanstvenog poslijediplomskog studija kineziologije prema novom ECTS sustavu od 1999. do 2001. godine;
 • predsjednik Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka na dodiplomskom sveučilišnom studiju fizičke kulture, odnosno kineziologije od 1999/2000. do 2003/04. godne;
 • zamjenik predsjednika Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka na izvanrednom veleučilišnom stručnom studiju 1999/2000. godine;
 • predsjednik Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka na izvanrednom veleučilišnom stručnom studiju od 2000/01. do 2003/04. godne;
 • pročelnik Odjela za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu ak. g. 1999/2000. – 2003/04. i 2003/04. – 2004/2005. godine;
 • koordinator nastavnog procesa na svim studijima koje organizira i izvodi Kineziološki fakultet od 2003. do 2005. godine;
 • član Radne grupe za izradu programa novog integriranog sveučilišnog studija kineziologije za zvanje magistar kineziologije prema novom ECTS sustavu od 2003. godine;
 • član Radne skupine za izradu programa trogodišnjeg stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija na Odjelu za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu od 2003. godine;
 • član Radne skupine za izradu novog specijalističkog diplomskog stručnog studija na Odjelu za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu prema novom ECTS sustavu od 2005. godine;
 • član Radne grupe za izradu novog programa poslijediplomskog doktorskog studija kineziologije prema novom ECTS sustavu od 2003. godine;
 • član Radne grupe za izradu novog poslijediplomskog specijalističkog studija primijenjene kineziologije prema novom ECTS sustavu od 2003. godine;
 • predsjednik Povjerenstva Kineziološkog fakulteta za kadrovska pitanja 2005. – 2009. god.;
 • član Povjerenstva Kineziološkog fakulteta za znanstveno-nastavnu literaturu i izdavačku djelatnost od 2005. do 2009. godine;
 • dekan Kineziološkog fakulteta od 2005. do 2007. i od 2007. do 2009. godine
 • savjetnik dekana Kineziološkog fakulteta za nastavu i studentska pitanja od 2009- 2013. godine godine.

Funkcije u akademskoj zajednici

 • član Senata Sveučilišta u Zagrebu od 2005. do 2009. godine;
 • član Vijeće društveno-humanističkog područja od 2005. do 2009. godine;
 • član Povjerenstva za izbore u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja društveno-humanističkog područja od 2005. do 2009. godine;
 • član je Akademije odgojnih znanosti od 2006. godine;
 • predsjednik Saborskog odbora za dodjelu Državne nagrade za šport Franjo Bučar od 2008-2012. godine;
 • predsjednik stručne skupine za donošenje programa sportsko-edukacijskih sadržaja na Sveučilištu u Zagrebu od 2008. godine;
 • predsjednik Povjerenstva za šport Sveučilišta u Zagrebu od 2008. godine;
 • član je Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polja: pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije od 2009- 2013. i 2017-2021 godine;
 • predsjednik je Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polja: pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije od 2013 – 2017 godine;
 • član Predsjedništva Akademije odgojnih znanosti od 2009 do 2011. godine
 • tajnik Akademije odgojnih znanosti od 2009-2011. godine.

Znanstvena djelatnost

 • matični broj znanstvenika i istraživača: 160202
 • objavio znanstvene i stručne radove iz područja kineziologije ( preko 200)
 • izlaže na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu
 • aktivan istraživač na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH od 1991. god. do danas
 • voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Dijagnostički postupci za utvrđivanje stanja treniranosti u rukometu (šifra 034-0000000-2614) koje financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH od 2007-2013.

Uredništva, članstva u uredništvima časopisa i recenziranje radova

 • urednik znanstveno-stručnog zbornika „Trener u suvremenom sportu“;
 • urednik stručnih zbornika Hrvatskog rukometnog saveza (svake godine);
 • član uredništva međunarodnog znanstvenog časopisa Kinesiology (citiran u WoS, Scopus, Index Copernicus, PsycINFO, SPORTDiscus Full-text)
 • recenzent znanstvenih radova u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima zbornicima radova (Kinesiology, Collegium Antropologicum, Kinesiologia Slovenica, Homo Sporticus);
 • recenzent znanstvenih i stručnih knjiga;
 • recenzent stručnih radova u znanstvenim i stručnim časopisima i zbornicima radova;
 • recenzent znanstvenih projekata i programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Stručna (sportska) djelatnost

 • Rukomet počeo igrati 1970. godine u Zadru, a na visokoj natjecateljskoj razini 1976. godine po dolasku u RK Medveščak, Zagreb, za koji je nastupao sedam godina (1976. – 1983). U tom razdoblju ekipa je dva puta osvojila Kup Jugoslavije (1979. i 1981.). Kao reprezentativac bivše države sudjelovao je 1979. godine na Svjetskom omladinskom prvenstvu u Danskoj i Švedskoj (srebrna medalja). Na Svjetskom studentskom prvenstvu 1980. godine u Francuskoj osvojio brončanu medalju. Za seniorsku reprezentaciju nastupio nekoliko puta.
 • u periodu od 1983. do 1988. za RK Pelister iz Bitolja (Makedonija) i RK Kolinska Slovan iz Ljubljane (Slovenija) igrao kao profesionalni igrač.
 • trener brojnih domaćih (Borac, Lokomotiva, Trešnjevka) i inozemnih klubova – HC Mulhouse i HC Seint Raphael (Francuska) te RK Dobova (Slovenija) u periodu od 1989. do 1998. godine.
 • predsjednik Udruge rukometnih trenera i predsjednik Stručnog savjeta Rukometnog saveza Hrvatske od 1990. godine. Iste godine izabran je za prvog izbornika HRVATSKE ŽENSKE i MUŠKE REPREZENTACIJE u samostalnoj Republici Hrvatskoj.
 • izbornik mlađe juniorske reprezentacije Hrvatske na Europskom prvenstvu u Portugalu 1999. godine.
 • predsjednik Strukovnog povjerenstva Hrvatskog rukometnog saveza od 2000. do 2004. g.
 • stručni savjetnik juniorske reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2003. godine.
 • izbornik studentske reprezentacije Hrvatske na Studentskom svjetskom prvenstvu u Rusiji 2004.; brončana medalja.
 • stručni savjetnik juniorske reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Qataru 2005. godine, brončana medalja.
 • stručni savjetnik mlađe juniorske reprezentacije Hrvatske na Europskom prvenstvu u Estoniji 2006. godine, koja je osvojila zlatnu medalju.
 • stručni savjetnik juniorske reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Bahrainu 2007. godine, koja je osvojila srebrnu medalju.
 • stručni savjetnik mlađe juniorske reprezentacije Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Tunisu 2009. godine, koja je osvojila zlatnu medalju
 • predsjednik Stručnog savjeta Hrvatskog rukometnog saveza 2000.godine
 • član Stručno-programske komisije Zagrebačkog športskog saveza od 2004. do 2008. godine
 • član Povjerenstva za izgradnju sportskih objekata Zagrebačkog športskog saveza
 • član radne grupe Zagrebačkog športskog saveza Program razvoja športa grada Zagreba 2006. – 2010. godine.
 • član Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora od 2004. do 2008. godine.
 • lektor Europske rukometne federacije od 2004. do 2008, godine
 • od 2005. godine član Povjerenstva za dodjelu nagrade Matija Ljubek za životno djelo koju dodjeljuje Hrvatski olimpijski odbor
 • predavač na domaćim i stranim seminarima za rukometne trenere.
 • Član Upravnog odbora Udruge rukometnih trenera Hrvatske od 2005. – 2009. godine.
 • predsjednik Upravnog odbora i Udruge rukometnih trenera Hrvatske od 2009. – 2013. godine. prvi mandat
 • predsjednik Udruge rukometnih trenera Hrvatske od 2013. – 2017. godine. drugi mandat
 • član Upravnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza od 2009. u četverogodišnjem mandatu.
 • član Upravnog odbora Hrvatskog rukometnog saveza od 2017. u četverogodišnjem mandatu

Nagrade i priznanja

 • Zlatna značka i plaketa Rokometne zveze Slovenije 1988. god.
 • Zlatna značka i plaketa Hrvatskog rukometnog saveza 1990. god.
 • Zlatna značka i diploma za pedagoga fizičke kulture Hrvatske 1997. god.
 • Zahvalnica Hrvatskog športskog saveza gluhih 2003. god.
 • Zahvalnica za dugogodišnji rad sa zlatnom značkom 2004. god. Hrvatskog kineziološkog saveza
 • Zaslužni kineziolog s poveljom za životno djelo 2006. god. Hrvatskog kineziološkog saveza
 • Državna nagrada za šport (godišnja) „Franjo Bučar“ 2007. god.
 • Priznanje Hrvatskog rukometnog saveza za dugogodišnju uspješnu suradnju i nesebičan doprinos svojim ljudskim i stručnim kvalitetama u organizaciji i provedbi Središnjih seminara za trenere HRS-a 2008. god.
 • Plaketa za osobite zasluge i postignute rezultate u znanstvenom, nastavnom i stručnom radu te za promidžbu fakulteta i kineziologije prigodom obilježavanja 50. obljetnice Kineziološkog fakulteta 2009. godine kao dekanu fakulteta od 2005. – 2007. i 2007. – 2009.