prof. dr. sc. Damir Knjaz

Radno iskustvo

 • 1995.-1997.nastavnik (u punom fondu sati) Tjelesne izdravstvene kulture u OŠ „Matije Gupca“, Zagreb, provodio redovnu nastavu, eksperimentalni program MZOŠ te program na engleskom jeziku
 • 1998.znanstveni novak na znanstveno-istraživačkom projektuMZOŠ, br. 034102 „Mini košarka“
 • 1998.-2000.predavač na diplomskom studiju Kineziološkogfakulteta Sveučilišta u Splitu
 • 2001.mlađi asistent na predmetu KOŠARKA na Fakultetu zafizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004.asistent na predmetu KOŠARKA na Kineziološkomfakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005.viši asistent na predmetu KOŠARKA na Kineziološkomfakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2007. docent na predmetu KOŠARKA na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009. (proljetni semestar) –nositelj predmeta “Men’s Basketball-Kinesiology 90B”, Penn State University SAD
 • 2011. izvanredni profesor na predmetu KOŠARKA na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nositelj predmeta na sveučilišnom studiju (usmjerenje KOŠARKA), voditelj studijskog smjera KOŠARKA na Studijskom centru za izobrazbu trenera, nositelj predmeta na stručnom studiju (KOŠARKA)
 • 2016. redoviti profesor na predmetu KOŠARKA na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nositelj predmeta na sveučilišnom studiju (usmjerenje KOŠARKA), voditelj studijskog smjera KOŠARKA na Studijskom centru za izobrazbu trenera, nositelj predmeta na stručnom studiju (KOŠARKA)

FUNKCIJE NA KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU

 • dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • pročelnik Ureda za međunarodnu suradnju, protokol i odnose s javnošćupredstojnik Zavoda za kineziologiju sporta
 • zamjenik Predstojnika Zavoda za kineziologiju sporta
 • koordinator za strane studente i nastavu na engleskom jeziku
 • voditelj Laboratorija za sportske igre
 • član radne skupine za izradu HNOS-a za osnovne škole zapredmet TZK iz područja košarke
 • član radne skupine za izradu HNOS-a za srednje strukovne škole za predmet TZK iz područja košarke
 • član Stručnog povjerenstva za izradu novog studijskog programa dodiplomskog i diplomskog studija kineziologije
 • član Stručnog povjerenstva za izradu novog studijskog programa doktorskog studija kineziologije

FUNKCIJE NA STUDIJSKOM CENTRU ZA IZOBRAZBU TRENER

 • voditelj stručnih studijskih smjerova na Odjelu za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta (od 2011. g. Studijski centar za izobrazbu trenera) u Zagrebu, smjer KOŠARKA
 • član radne grupe za izradu programa trogodišnjeg stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija na Studijskom centru za izobrazbu trenera u Zagrebu

OSTALE FUNKCIJE

 • posebni savjetnik Rektora Sveučilišta u Zagrebu za društvene ko-munikacije i sport
 • član Rektorskog kolegija, Vijeća društveno-humanističkog područja, Senata Sveučilišta u Zagrebu
 • član Povjerenstva za Rektorovu nagradu, Povjerenstva za provedbu natječaja za studentske programe u 2015. godini Sveučilišta u Zagrebu
 • član izvršnog odbora Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016
 • zamjenik predsjednice Odbora za akademske aktivnosti ESI2016
 • voditelj projekta „Zapadnog kampusa Sveučilišta u Zagrebu“
 • voditelj projekta „Istraživanje genskih predispozicija i razvoj testa za prevenciju sportskih ozljeda GENPrevent“
 • predsjednik Odbora Državne nagrade za sport „Franjo Bučar“
 • član Sektorskog vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i sport Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 • član Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora

Uredništva i recenzije

 • član uredništva znanstveno-stručnog časopisa „TIME OUT“;
 • recenzent znanstvenog časopisa „Kinesiology“;
 • recenzent znanstvenog časopisa „Croatian Sportsmedicine Journal“;
 • recenzent časopisa „Time out“;
 • stručni suradnik časopisa „Hrvatska košarka“;
 • član uredništva Zbornika radova međunarodne konferencije „Kondicijska priprema sportaša 2016“.

Stručna djelatnost

Košarkaški trener na kluipskoj, reprezentativnoj i sveučilišnoj razini:

 • FIBA certified coach: Licence No: 2008019865
 • -1996-98. –KK Cibona, mlađa kadetska i kadetska ekipa (kadetska ekipa:Prvaci Hrvatske, mlađa kadetska ekipa 3. mjesto)
 • 1998.-2001. –Hrvatska košarkaška akademija (uveden program Mini košarke) HKA –Prvaci Hrvatske na Prvom prvenstvu Hrvatske u mini košarci, sudjelovanje na nekoliko međunarodnih turnira2001.g…. –vanjski stručni suradnik: KK Cibona, KK Zagreb, KK Zadar, KK Dubrovnik
 • 2001.g. kadetska reprezentacija Hrvatske, EP Latvija
 • 2004-5.g. kadetska reprezentacija Hrvatske, EP Španjolska
 • 2006.g. kadetska reprezentacija Hrvatske, EP Španjolska
 • 2007.g. juniorska reprezentacija Hrvatske, EP Španjolska
 • 2007.g. mlada reprezentacija Hrvatske, South-Eastern European Countries Games, Grčka (1. mjesto)
 • od 2001.g. –više desetaka meĎunarodnih turnira s kadetskom, juniorskom i mladom reprezentacijom Hrvatske
 • 2005.g…. vanjski stručni suradnik Basketball Team Penn State University, SAD
 • 2007.g…. vanjski stručni suradnik Basketball Team Gonzaga University, SAD
 • 2006.g. -izbornik košarkaške ekipe Sveučilišta u Zagrebu, -1. mjesto na Sveučilišnom športskom prvenstvu Republike Hrvatske, 3.-7. svibnja
 • predavač na stručnim seminarima:
  • Hrvatskog košarkaškog saveza
  • Norveškog košarkaškog saveza
  • Ruskog košarkaškog saveza
  • Poljskog košarkaškog saveza
  • Slovačkog košarkaškog saveza
  • Latvijskog košarkaškog saveza
  • Češkog košarkaškog saveza
  • Udruge američkih košarkaških trenera
  • Udruge kineskih košarkaških trenera
 • predavač na mnogim košarkaškim kampovima u Hrvatskoj, Europi i SAD
 • osmislio (adaptirao) i uveo u Hrvatskoj program „MINI KOŠARKA“ namijenjen djeci mlađe školske dobi, 1996.g., dobio certifikat MZOŠ, od 2008.g. program MINI KOŠARKE uveden u HNOS za 3. i 4. razred osnovne škole
 • Predsjednik Hrvatske košarkaške akademije (1999-2003.g.)
 • predstavnik Hrvatske u FIBA’s (EUROPE) Youth Commission (od 2008.g.-)
 • član International Committee of NABC, SAD (Udruga američkih košarkaških trenera), kao jedini iz Europe (2011.g.-)
 • vanjski član Research Committee of NABC, SAD (2007.g. -)
 • član Stručno-programske komisije Sportskog saveza Grada Zagreba 2012.g. –
 • član Upravnog odbora Zaklade „Paraolimpijac“, Hrvatski paraolimpijski odbor, 2012.g. –
 • član Međunarodne udruge učitelja skijanja (ISIA), 2004.g. –
 • direktor/suvlasnik Brumika sport d.o.o. (1996-2003.g.)

Dodatne informacije

 • od 2004. g., redovito–gostujući predavač na Penn State University, SAD
 • od 2006.g. -gostujući predavač na The Norwegian School of Sport Sciences, Oslo
 • od 2007. g. -gostujući predavač na diplomskom i poslijediplomskom studiju Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University in Bratislava
 • od 2008. g. -gostujući predavač na dodiplomskom studiju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani
 • od 2012. g. -gostujući predavač na diplomskom i poslijediplomskom Studiju Masaryk University, Brno,Faculty of Sports Studies
 • od 2012. g. -gostujući predavač na Beijing Sport University
 • objavio 53 znanstvena radai 62 stručnarad