prof. dr. sc. Damir Boras

Damir BORAS, rektor Sveučilišta u Zagrebu (od 2014, ponovno izabran 2018. s mandatom do 2022), informacijski stručnjak, sveučilišni profesor i leksikograf (Zagreb, 25. listopada

1951.). Maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (1970.). Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu (1974.). Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom Teorija i pravila segmentacije teksta na hrvatskom jeziku (1998.). Radi i kao profesor u trajnom zvanju na Grafičkom fakultetu (od 2017.) te na Učiteljskom fakultetu (od 2017.)

Sveučilišta u Zagrebu. Radio kao računarski i informacijski stručnjak u Referalnom centru Sveučilišta u Zagrebu (1975. – 1984.), a od 1984. – 2014. kao asistent, viši asistent (1998.), docent (1999.), izvanredni profesor (2003.), redoviti profesor (2006.) i redoviti profesor u trajnom zvanju (2011.) na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predstojnik i utemeljitelj Katedre za obradu prirodnoga jezika, leksikografiju i enciklopedistiku (2004.). Voditelj međunarodnoga znanstvenog projekta “Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja” (2002. – 2006.) te voditelj znanstvenog programa “Izvori za hrvatsku baštinu i hrvatski europski identitet” s glavnim projektom “Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet” (2007. – 2012.). Vodio, sudjelovao ili sudjeluje u više drugih domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata (od 2002.). Predsjednik Rektorskog zbora Republike Hrvatske (20015/2016). Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Filozofskoga fakulteta (2004. – 2009.). Član Senata Sveučilišta u Zagrebu (od 2007.). Član Vijeća društveno–humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu (2007. – 2014.) i zamjenik predsjednika Vijeća (2007. – 2009.). Dekan Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009. – 2014.). Član Proširenog rektorskog kolegija Sveučilišta u Zagrebu (od 2009.). Radio i kao pomoćnik ravnatelja za znanost i informatizaciju u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža u Zagrebu (2000. – 2006.). Član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Sabora RH (2004. – 2007.; 2008. – 2012.).

Član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Sabora RH (2012. – 2015.; te od 2017.). Član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao predstavnik

Rektorskog zbora Republike Hrvatske (od rujna 2017.) Član Područnog vijeća za društvene znanosti pri Nacionalnom vijeću za znanost (2005. – 2009.; 2009. – 2013.) i zamjenik predsjednice Vijeća (2009. – 2013.). Predsjednik Upravnog vijeća HINA–e – Hrvatske izvještajne novinske agencije (2011. – 2012.). Član i predsjednik Upravnog vijeća NCVVO-a – Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (2009–2012). Član Prosudbene skupine za polje informacijskih znanosti pri MZOŠ–u (2006. – 2007.), Radne skupine RH za pregovore o priključenju u EU za poglavlje 25 “Znanost i istraživanje” (2005. – 2007.), Povjerenstva MZOŠ–a za izradu Akcijskog plana “Znanost i društvo” (2007. –2009.) te Vijeća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav (2006. – 2009.). Glavni i odgovorni urednik međunarodnoga znanstvenoga časopisa “Studia Lexicographica” (od 2007.). Član uredništva međunarodnog časopisa za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima “Medianali” (od 2007.) te uredničkog odbora “Video Journal of Education and Pedagogy” (a Springer Open Journal) od 2015. Pri Ministarstvu prosvjete bio je član Hrvatskoga školskoga vijeća za područje informatike i član povjerenstva za udžbenike (1998. – 2000.) te član i potpredsjednik Vijeća za informatizaciju školstva RH (2000. – 2004.). Obnašao i niz drugih dužnosti u povjerenstvima i tijelima Filozofskoga fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva kulture RH te Ministarstava prosvjete i znanosti RH iz područja informatizacije znanosti, školstva i kulture (od 1991.).

Na Grafičkom fakultetu predaje predmet “Vizualne komunikacije”, a na Učiteljskom predmet “Uvod u informatiku”. Predavao predmete iz područja društveno–humanističke informatike, računalne obradbe jezika, organizacije znanja i e-obrazovanja na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (od 2011.) te na Fakultetu političkih znanosti (2002. – 2006.), Hrvatskim studijima (1995. – 2004.) i Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (od 1997.), kao i na poslijediplomskim studijima informacijskih znanosti, hrvatske kulture, psihologije i glotodidaktike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (od 1998.) te na doktorskim studijima Sveučilišta u Mostaru (od 2011.)

U više od sto i pedeset objavljenih znanstvenih i stručnih radova te više znanstvenih knjiga i udžbenika bavi se računalnom obradom hrvatskoga jezika, e–obrazovanjem, organizacijom i strukturiranjem znanja te računalnom leksikografijom i enciklopedistikom. Sveukupno ima 484 citata uz h–indeks=12 i i10–indeks=15, a od 2014. godine 287 citata uz h–indeks=9 te i10–indeks=8 (“Google Scholar”, studeni 2019.).

Vodio je ili sudjelovao u više stručnih projekata za primjenu i uvođenje informatičke tehnologije u visokoškolskom, srednjoškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju, bibliotečnim ustanovama, izdavaštvu i pravosuđu.

Strani jezici: engleski, francuski, njemački, talijanski, latinski, starogrčki, a služi se slovenskim i makedonskim.

Nagrade i priznanja: zlatna medalja na međunarodnom natjecanju iz poznavanja klasične kulture i jezika, San Remo, Italija, 1970.; Rektorova nagrada, za rad “Daljinska komunikacija s računalom”, 1973.; prva nagrada na međunarodnom javnom natječaju za projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice (član projektnog tima zadužen za računalni i informatički projekt), 1975.; priznanje Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj za veliki doprinos širenju vjerske tolerancije i razumijevanja, posebno kod studentske mladeži, 2011.; povelja Filozofskog fakulteta za posebne uspjehe u znanstvenom i nastavnom radu, za izvanredan doprinos humanističkim i društvenim znanostima i širenju ugleda Fakulteta te promicanju humanističke misli, 2014.; počasni član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (Croatian Academy of Engineering), 2015.; godišnja nagrada Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “Kali Sara” povodom Svjetskoga dana Roma, za doprinos razvoju romske zajednice na području obrazovanja, stjecanja znanja i za doprinos očuvanju romskoga jezika kao povijesno kulturnog bogatstva i raznolikosti svjetske nematerijalne kulturne baštine, 2016.; Nagrada Grada Zagreba, kao rektoru Sveučilišta u Zagrebu i redovitom profesoru u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta, za dugogodišnje uspješno djelovanje i velik doprinos uspostavljanju i razvoju informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu i u cjelokupnom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, vođenje Sveučilišta i suradnju s Gradom Zagrebom, 2016; Priznanje Večernjakov pečat Večernjeg lista u BiH za 2017. g. u kategoriji znanost, 2018; Zlatni grb općine Ljubuški i počasni građanin općine Ljubuški za doprinos razvoju visokoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, 2019; redovni član Europske akademije znanosti i umjetnosti (Academia scientiarum et artium Europaea), 2019.