Održana redovita skupština Akademije odgojno – obrazovnih znanosti Hrvatske

Članovi Predsjedništva AOOZH-a (s lijeva na desno): mr. sc. Ivan Marijanović, prof. dr. sc. Božo Skoko, prof. dr. sc. Ivan Prskalo, dr. sc. Biljana Vranković, prof. dr. sc. Ante Rončević, prof. dr. sc. Zoran Curić i predstojnik Odjela AOOZH-a, prof. dr. sc. Siniša Opić

               Redovita skupština Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske (u daljnjemu tekstu: Akademija) održana je 14. prosinca 2023. godine u prostorijama samostana Hercegovačke franjevačke provincije u Zagrebu. Prije  skupštine Vinko Filipović, ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, održao je informativno predavanje o temi Nacionalni ispiti u odgojno-obrazovnom sustavu Hrvatske. Govorio je o rezultatima nacionalnih ispita provedenih u školskoj godini 2022./2023. te o provedbi nacionalnih ispita u školskoj godini 2023./2024., što je bio vrijedan uvid u tu aktualnu problematiku.

               Skupštinu je vodio predsjednik Akademije prof. dr. sc. Ante Rončević koji je podnio izvješće o radu Akademije u proteklom razdoblju.  Nakon lipnja 2022. godine Predsjedništvo održava redovite sastanke jednom mjesečno, a na njima se raspravljalo o aktualnim zbivanjima u odgoju i obrazovanju s gledišta interesa Akademije, a dogovorene su i promjene Statuta. U kontekstu donošenja novih zakona i drugih akata o obrazovanju, Akademija se uključila u raspravu s  niz konstruktivnih prijedloga, što je bilo  prisutno i u medijima. Ukazivala je na ključne probleme i trendove te se zalagala za pronalaženje rješenja u problematičnim područjima  sustava odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Među ostalim, Akademija se u kolovozu 2023. godine uključila u javno e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o hrvatskom jeziku koji je, na prijedlog Matice hrvatske, donijela Vlada. Predstavljen je rad Akademije na proljetnoj školi HPKZ-a 13. ožujka 2023. u Opatiji, a Akademija je bila pokrovitelj 31. ljetne škole kineziologa Hrvatske, održane od 28. lipnja do 1. srpnja 2023. godine u Zadru.

             Na skupštini su usvojene izmjene i dopune Statuta Akademije. Važnije novosti u Statutu su produžavanje mandata tijela Akademije na četiri godine te  formiranje tri umjesto dosadašnja četiri odjela u kojima rade članovi. Imenovani su novi predstojnici i zamjenici predstojnika odjela:

– Odjel za  opće odgojno-obrazovne znanosti  i discipline (filozofija, teologija, antropologija, povijest odgoja i obrazovanja, pedagogija, andragogija, edukologija i dr.) – prof. dr. sc. Siniša Opić, predstojnik, i izv. prof. dr. sc. Draženko Tomić, zamjenik;

– Odjel za posebne odgojno-obrazovne znanosti i discipline (obrazovne grane psihologije, sociologije, komunikologije, prava, ekonomike, politologije; kineziologija, edukacijsko-rehabilitacijska znanost, logopedija) – prof. dr. sc. Dragan Milanović, predstojnik  i prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, zamjenica;

– Odjel za metodike i druge odgojno-obrazovne interdiscipline i transdiscipline – prof. dr. sc. Ivan Prskalo, predstojnik i izv. prof. dr. sc. Ružica Vuk zamjenica.

           Dodijeljene su i povelje o članstvu svim novim članovima, primljenim 2022. i 2023. godine.  Redovitim članovima Akademije, primljenima 21. lipnja 2022. godine povelje su dodijelili prof. dr. sc. Zoran Curić, tadašnji predsjednik i prof. dr. sc. Ivan Prskalo, tadašnji tajnik Akademije. Povelju su primili: izv. prof. dr. sc. Vesna Budinski kao redovit član (nakon četiri godina članstva u Akademiji kao suradni član) – predlagatelji: prof. dr. sc. Zoran Curić i prof. dr. sc. Ante Bežen; izv. prof. dr. sc. Martina Kolar Billege, kao redoviti član (nakon četiri godina članstva u Akademiji kao suradni član) – predlagatelji: prof. dr. sc. Zoran Curić i prof. dr. sc. Ante Bežen; izv. prof. dr. sc. Marija Lorger, izbor u redovito članstvo (nakon sedam godina članstva u Akademiji kao suradni član) – predlagatelji: prof. emeritus dr. sc. Josip Babin i prof. dr. sc. Ivan Prskalo; izv. prof. dr. sc. Draženko Tomić, izbor u redovito članstvo (nakon sedam godina članstva u Akademiji kao suradni član) – predlagatelji: prof. emeritus dr. sc. Josip Babin i prof. dr. sc. Ivan Prskalo te dr. sc. Biljana Vranković, izbor u redovito članstvo (nakon više od četiri godine članstva u Akademiji kao suradni član) – predlagatelj: Predsjedništvo Akademije.

          Na skupštini su u članstvo primljena dva suradna i dva redovita nova člana, a povelje su dodijelili predsjednik Akademije prof. dr. sc. Ante Rončević i tajnica dr. sc. Biljana Vranković. Povelje su primili: dr. sc. Marijan Jozić, izbor za suradnog člana u Odjel za posebne odgojno-obrazovne znanosti i discipline, predlagatelji: prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak i prof. dr. sc. Dinko Vuleta; dr. sc. Miroslav Hrženjak, izbor za suradnog člana u Odjel za posebne odgojno-obrazovne znanosti i discipline, predlagatelji: prof. dr. sc. Dragan Milanović i prof. dr. sc. Dinko Vuleta; izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, za redovitog člana, Odjel za posebne odgojno-obrazovne znanosti i discipline, predlagatelji: prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak i prof. dr. sc. Dragan Milanović. U isti je Odjel primljen i izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić za redovitog člana, predlagatelji: prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak i prof. dr. sc. Dragan Milanović.

         Jednoglasno je usvojena odluka o osnivanju Nagrade Akademije „Stjepan Matičević” za najbolja znanstvena dostignuća na području odgoja i obrazovanja te je raspisan natječaj za nagrade koje će se dodijeliti u 2024. godini. Nagrada se dodjeljuje za značajne znanstvene radove s tematikom odgoja i obrazovanja, a to mogu biti novoobjavljena knjiga, znanstveni rad u međunarodno priznatom znanstvenom časopisu ili rukopis spreman za objavljivanje, a koji predstavljaju iskorak u razumijevanju i rješavanju važnih odgojno-obrazovnih problema. Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Akademije, a otvoren je do 5. travnja 2024. godine.

            Također je na Skupštini jednoglasno prihvaćen prijedlog Predsjedništva da nominira prof. dr. sc. Ivana Prskala za dodjelu „nagrade Ivan Filipović“ (životno djelo u visokom školstvu) za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2023. godinu.

         Na kraju je predsjednik Akademije predstavio aktivnosti Akademije do kraja mandatnog razdoblja kroz dva strateška cilja: nacionalna prepoznatljivost i jačanje položaja Akademije u sustavu znanosti te odgoja i obrazovanja, promicanje znanstvenih područja odgoja i obrazovanja raznim akcijama, kao i digniteta učiteljske profesije. Rad Skupštine uveličale su doc. dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben, glasovir, i izv. prof. art., mr. art. Sofija Cingula, mezzosopran sa Sveučilišta Sjever i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izvedbama: himne RH, Michał Lorenc: Ave Maria i Gaudeamus igitur.

Program je moderirao prof. dr. sc. Božo Skoko, dopredsjednik Akademije.

prof. dr. sc. Ante Rončević, Predsjednik AOOZH-a

Vinko Filipović, prof., ravnatelj NCVVO-a

mr. sc. Ivan Marijanović, član Predsjedništva AOOZH-a

prof. dr. sc. Božo Skoko, dopredsjednik AOOZH-a

(s lijeva na desno) izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, redovita članica AOOZH-a, izv. prof. dr. sc. Ružica Vuk, zamjenica predstojnika Odjela AOOZH-a, prof. dr. sc. Ivan Prskalo, dopredsjednik AOOZH-a, izv. prof. dr. sc. Martina Kolar Billege, Vinko Filipović, prof. ravnatelj NCVVO-a i izv. prof. dr. sc. Vesna Budinski