dr. sc. Jozo Marević

Rođen je 25. travnja 1940. u Bagalovićima (mjesto i župa u općini Metković), u seljačkoj obitelji. Osnovna škola u Opuzenu. Nakon srednje škole, gimnazije u Dubrovačkom sjemeništu (Collegium Rhagusinum) završio je 1966. filozofski fakultet u Zadru, studijsku grupu Njemački jezik i književnost i Latinski jezik i književnost.

Poslije dvogodišnjeg rada u Osnovnoj školi u Kuli Norinskoj i višegodišnjeg rada u Srednjoj školi u Novskoj (od l965.) zaposlio se je 1971. godine u nakladničkoj kući “Školska knjiga”, u kojoj je vodio marketing Kuće te godinama Društveno-humanističku redakciju kao glavni urednik.

Magistrirao je 1979., a 1988. doktorirao s temama iz pedagoškog marketinga s posebnim obzirom na marketing znanstvenih informacija. 1990. do 1994. godine organizirao je i vodio nastup hrvatskih nakladnika na najvećoj svjetskoj smotri pisane riječi u Frankfurtu.

S grupom povijesnih istinoljubaca iz Hrvatske i svijeta organizirao je i vodio tri međnarodna znanstvena simpozija o Bleiburgu i križnim putovima te kao moderator i urednik priredio tri knjige – zbornike radova sa svakog od tih simpozija. Urednik je i pet drugih zbornika znanstvenih (stručnih) radova.

Uz više stručnih knjiga kao leksikograf auktor je pet rječnika, a od njih triju enciklopedijskih s obimom na 10 000 stranica, prevoditelj pet knjiga, redaktor ili recenzent više rukopisa.

Član je više svjetskih asocijacija i udruga, između ostalih Svjetske asocijacije kibernetičara, Društva hrvatskih klasičnih filologa, Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Svjetske asocijacije esperantista UEA u Rotterdamu. Također je član Udruge sv. Pavla – mljetskog brodolomca.

Nazočio je mnogim međunarodnim skupovima, seminarima, simpozijima, kongresima u tuzemstvu kao i u inozemstvu, često u svojstvu predavača. U nekim međunarodnim projektima bio je recenzentom ili pak konzultantom.

Godine 1998. nagrađen je nagradom “Mate Ujević” Leksikografskog zavoda te državnom nagradom za znanost iz područja humanističkih znanosti. Obje nagrade za leksikografsko djelo “Hrvatsko-latinski ensiklopedijski rječnik” kao najbolje i najuspjelije leksikografsko djelo u 1997. godini.

Za “Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik” dobio je 2001. godine godišnju nagradu za znanost Dubrovačko-neretvanske županije.