prof. dr. sc. Draženko Tomić

Dr. sc. Draženko Tomić, u Zagrebu je diplomirao teologiju (FTI DI, 1998.), filozofiju (FF DI, 1999.), bibliotekarstvo (FF, 1999.), magistrirao filozofiju (HS-FFDI, 2005.) i doktorirao iz znanstvenog polja filozofije (grane filozofske teologije) na Hrvatskim studijima – Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu (2010.). U ak. god. 2011/12. predaje kao vanjski suradnik na čakovečkom odsjeku Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kolegije Filozofija odgoja i Etika. Zatim iste kolegije u Petrinji (od ak. 2012/13), Čakovcu (od ak. 2013/14.) i Gospiću (od ak. 2017/18.). Znanstveno-nastavo zvanje: docent. Izlagao je na znanstvenim skupovima i objavio nekoliko knjiga i znanstvenih članaka. Iz popisa radova: članci “Preispitivanje dokaza Božjeg postojanja u filozofiji Kvirina Vasilja” (Obnovljeni život, 2013.), “Govor o Bogu i druge vjerske teme u djelima Ivana Softe” (Obnovljeni život, 2007.), “Filozofija Bonifaca Badrova” (Hum, 2007.), “Buberov dijaloški koncept odgoja i obrazovanja”, (Obnovljeni život, 2013.), knjige: Kozmološka, antropološka i teodicejska promišljanja u filozofiji Bonifaca Badrova, (Zagreb, 2010.), Kršćanska obitelj (Mostar, 2001-2002), Knjižnica franjevačkog samostana na Humcu (Mostar, 2000.), Inkvizicija. Nastanak, razvoj i povijesno značenje (Zagreb, 2004), Pisma Kršćanskoj obitelji (Zagreb, 2004.), Kroz religiju do vjere (Zagreb 2004.).