doc. dr. sc. Zrinko Čustonja

Zrinko Čustonja je rođen 2. svibnja 1979. godine u Virovitici. Osnovnu i srednju školu završio je u Kutini. Po nacionalnosti je Hrvat i državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je i otac jednog djeteta.

Školovanje: Sveučilište u Zagrebu Fakultet za fizičku kulturu upisao je 1997. godine, na kojem je u srpnju 2002. godine i diplomirao. Doktorski studij upisao je 2005. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Doktorski rad na temu „Nastava tjelesnoga odgoja u Banskoj Hrvatskoj do Prvoga svjetskoga rata“ obranio je 10. svibnja 2012. godine i time stekao naslov doktora društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti – grana kineziologija.

Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci: Bio je vanjski suradnik Kineziološkog fakulteta u Zagrebu od rujna 2002. godine do lipnja 2003. godine na predmetu Povijest sporta. Od 15. lipnja 2003. godine zaposlen je na Sveučilištu u Zagrebu Kineziološkom fakulteta u statusu znanstvenog novaka na projektu 0034201 „Valorizacija sporta u funkciji razvoja zimskog turizma Hrvatske“ čiji je nositelj bio prof. dr. sc. Mato Bartoluci s nastavnom obvezom na predmetu Povijest sporta. Izabran je 2006. godine u naslovno zvanje predavača za predmete Povijest sporta i Olimpizam na stručnom studiju. Od 9. prosinca 2013. godine u znanstvenom je zvanju znanstvenoga suradnika, a od prosinca 2014. godine u znanstveno-nastavnom je zvanju docenta.

Stručna djelatnost:

Od 2001. godine do danas bio je potpredsjednik, tajnik ili član organizacijskog odbora većeg broja znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova. Bio je tajnik Organizacijskog odbora stručnog skupa «Stanje i perspektive zagrebačkog sporta» koji je održan u Zagrebu u veljači 2001. godine. Bio je potpredsjednik Organizacijskog odbora 1. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa «Kondicijska priprema sportaša» koji je održan u Zagrebu u veljači 2003. godine i član organizacijskog odbora godišnje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša od 2004. do 2012. godine. Od lipnja 2003. do lipnja 2009. godine bio je tajnik stručnog časopisa za teoriju i metodiku kondicijske pripreme Kondicijski trening. Bio je član Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa «Kinesiology» 2002., 2005., 2008., 2011., 2014. i 2017. godine. Bio je izvršni urednik monografije Kineziološkog fakulteta u Zagrebu koja je izašla povodom obilježavanja 50. obljetnice osnutka Fakulteta.

Bio je vanjski suradnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprave za šport od kolovoza 2005. do studenog 2005. godine i član povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa Republike Hrvatske za izradu Zakona o šport od rujna 2005. godine do kolovoza 2006. godine. Bio je član radne skupine Nacionalnog vijeća za šport za izradu dokumenta „Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj“ od rujna 2010. godine do veljače 2011. godine. Jedan je od autora ili koautora slijedećih nacionalnih strateških dokumenata i studija iz područja sporta: „Strategija razvoja školskoga športa u Republici Hrvatskoj 2009.- 2014.“ (izdavač: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Hrvatski školski športski savez, 2009.), „Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj“ (naručitelji: Nacionalno vijeće za šport i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2010.), „Treneri i stručni poslovi u hrvatskome športu“ (naručitelji: Nacionalno vijeće za šport i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2011.), „Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj“ (Institut za javne financije, naručitelji Nacionalno vijeće za šport i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske).

Bio je vanjski suradnik Hrvatske radiotelevizije od lipnja 2009. do lipnja 2013. godine gdje je u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“ kao stručni suradnik sudjelovao u snimanju rubrike „Povijest hrvatskoga sporta“.

Predsjednik je Hrvatskog akademskog sportskog saveza od 2007. godine. Predstavnik je u skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora od 2008. godine. Bio je član nadzornog odbora European University Sport Association (EUSA) od 2008. do 2012. godine. Član je izvršnog odbora International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES) od 2009. godine te je u svibnju 2013. izabran na novi četverogodišnji mandat. Član je izvršnog odbora Hrvatskog društva za povijest sporta od 2010. godine.

Tijekom studija bio je društveno aktivan u studentskim organizacijama i studentskim predstavničkim tijelima. U razdoblju od veljače 2001. do veljače 2002. obnašao je dužnost

predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu te je u tom razdoblju bio i član Senata Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstvena djelatnost:

Tijekom dosadašnjeg radnog vijeka objavio je oko 70 znanstvenih i stručnih radova, od toga 7 radova koja se referenciraju u bazi Web of Science (WoS) te dva rada i u bazi Current Content (CC). Objavio je ukupno 16 A1 radova. Objavio je jednu knjigu i više poglavlja u knjigama i monografijama. Bio je aktivan sudionik većeg broja domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova iz područja kineziologije, povijesti, povijesti sporta i srodnih područja.

U rujnu 2004. godine dobio je nagradu Europskog udruženja povjesničara sporta (European Committe for Sport History) za mladog istraživača za istraživački rad na IX. Međunarodnom kongresu u Crotone (Italija), a u prosincu 2005. godine i godišnju nagradu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg znanstvenog novaka u akademskoj godini 2004./2005

ZNANSTVENI PROJEKTI

  • Od 2003. do 2007. godine suradnik je na projektu „Valorizacija sporta u funkciji razvoja zimskog turizma Hrvatske“ pod brojem 0034201 voditelja prof.dr.sc. Mate Bartolucija
  • 0d 2007. do 2011. godine suradnik je na projektu „Koncepcija razvoja sportskog i nautičkog turizma u Hrvatskoj“, pod rednim brojem 034-0672288-2606 voditelja prof.dr.sc. Mate Bartolucija