doc. dr. sc. Vesna Budinski

Doc.dr.. sc. Vesna Budinski rođena je 5. veljače 1962. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je i stekla zvanje diplomirane učiteljice razredne nastave s pojačanim predmetom Hrvatski jezik. Magistrirala je s temom Jezične kompetencije učenika u pisanome hrvatskom jeziku na kraju prvoga razreda osnovne škole s obzirom na uporabu vrsta riječi te doktorirala 2015. godine s temom Metodički sadržajno-vremenski optimum poučavanja početnog čitanja i pisanja na hrvatskom jeziku. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u interdisciplinarnom području znanosti (interdisciplinarne humanističke znanosti; filologija) 30. listopada 2015. godine.

Radila je kao učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu dvadeset i sedam godina. Od 2005. godine mentorica je studentima Učiteljskog fakulteta za vježbe iz Metodike hrvatskoga jezika. Zaposlena je kao viša predavačica na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje radi od 2009. godine na Katedri za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu. Izvoditeljica je nastave na kolegijima Metodika hrvatskoga jezika 1, 2., Suvremene metodičke teorije te Strategije i metode početnog čitanja i pisanja 1 i 2.

U suautorstvu i samostalno objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja metodike hrvatskoga jezika. Suautorica je više udžbenika i metodičkih priručnika za nastavni predmet Hrvatski jezik u primarnom obrazovanju. Sudjeluje na znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je državne nagrade „Ivan Filipović“ za 2008. godinu. Bila je predsjednica Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora. Obnašala je funkciju predstojnice Katedre za metodike od 2017. do 2019. na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2019. objavila je knjigu Početno čitanje i pisanje na hrvatskome jeziku. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Profil Klett d.o.o.