doc. dr. sc. Sanja Šalaj

dr.sc. Sanja Šalaj (rođ. Šimek) rođena je 24. rujna 1978. godine u Zagrebu, udana je i majka dvoje djece. Državljanka je Republike Hrvatske i po nacionalnosti Hrvatica.

Školovanje

Osnovnu školu (OŠ Braće Radić) i X. (opću) gimnaziju završila je u Zagrebu. Fakultet za fizičku kulturu (sada Kineziološki fakultet) Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1997., gdje je diplomirala 2002. g. s prosječnom ocjenom 4,39 obranivši radnju pod naslovom: „Trening s opterećenjem kod žena“ (mentor: dr.sc. Igor Jukić). Dodatnu kvalifikaciju stekla je sa završenim izbornim predmetom Kondicijska priprema sportaša. Nakon završetka studija, upisala je Poslijediplomski doktorski studij koji sam završila s prosjekom ocjena 5.0. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Bilateralni deficit jakosti donjih ekstremiteta: utjecaj umora, vrste i brzine mišićne kontrakcije“ (mentor: dr.sc. Goran Marković) obranila je 20.05.2011. i time stekla naslov doktor društvenih znanosti, znanstvenog polja odgojnih znanosti – grana kineziologija.

Nastavna djelatnost, opis kretanja u struci

Po završetku diplomskog studija 2002. godine imenovana je vanjskim suradnikom Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmete Kondicijska priprema sportaša (izborni predmet) i Osnovne kineziološke transformacije (osnovni predmet) na sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju kineziologije. Od 1. prosinca 2003. godine zaposlena je kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistent na projektu „Modeliranje i vrednovanje metodičkih postupaka kondicijske pripreme“ voditelja prof.dr. Dragana Milanovića i na predmetu Teorija treninga. Osim seminarske nastave na predmetu Teorija treninga, sudjeluje u provođenju nastave na predmetima Osnovne kineziološke transformacije, Kondicijska priprema sportaša – planiranje i programiranje kondicijske pripreme, Žene u sportu i Elementarne igre.

Stručna djelatnost

Od 2002. godine radi kao kondicijski trener ženskih košarkaških kadetskih i juniorskih selekcija i u košarkaškim klubovima Montmontaža (2004) i Agram (2005 – 2008). Sudjelovala je u organizaciji više stručnih i znanstveno-stručnih

konferencija: Stanje i perspektive zagrebačkog sporta, Dopunski sadržaji sportske pripreme i Kondicijska priprema sportaša (2003.-2011.). Objavila je preko 40 stručnih radova iz područja sportskog treninga i kondicijske pripreme. Od 2003. godine urednica je stručnog časopisa Kondicijski trening.

Znanstvena djelatnost

Objavila je 18 znanstvenih radova (a1+a2) iz područja transformacijskih efekata treninga, teorije treninga te kondicijske pripreme. 2005. godine osvojila je nagradu za mlade istraživače na 4th International Scientific Conference on Kinesiology “Science and Profession – Challenge for the Future“. Aktivno sudjeluje i prezentira radove na mnogim međunarodnim i domaćim znanstveno-stručnim konferencijama.