doc. dr. sc. Marija Lorger

Marija Lorger (rođena Curić) rođena je u Novoj Gradiški. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja u Novoj Gradiški upisuje se na nastavnički smjer na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu (današnji Kineziološki fakultet) na kojem stječe naziv profesor fizičke kulture. Na kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu brani magistarski rad ,,Faktori motivacije i razlike u motivaciji učenica osnovne škole na nastavi TZK-e” te doktorsku disertaciju ,,Sport i kvaliteta života mladih”. Najprije nekoliko mjeseci radi u Srednjoškolskom centru u Novoj Gradiški kao profesor TZK-e, a slijedećih dvadeset i tri godine kao učiteljica TZK-e u osnovnim školama: Antuna Mihanovića u Petrovskom (nedaleko Krapine), Otona Ivekovića i Voltino u Zagrebu. Od početka lipnja 2008 godine je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije: Kineziologija, Kineziološka metodika, Kineziološka kultura, Izviđači i škola. Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su joj kineziologija, kineziološka edukacija, sport. Sudjelovala je na nekoliko projekata: ,,Motivacijski procesi u tjelesnom vježbanju i sportu” (voditeljica prof. dr. sc. Smiljka Horga); ,,Dispozicijske i situacijske odrednice motivacije i kvalitete života vježbača” (voditeljica doc. dr. sc. Renata Barić) na Kineziološkom fakultetu, a ,,Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju” (voditelj prof. dr. sc. Ivan Prskalo) na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na Erasmus+ programu ,,TEACHER” ,,Introducting competence as based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina. Zamjenica je predstojnika Katedre za Kineziološku edukaciju, članica Programskog vijeća i voditeljica Posebnog programa kinezioloških aktivnosti Centra za cjeloživotno obrazovanje, Članica Radne skupine za izradu prijedloga pravilnika o vježbaonicama u osnovnim i srednjim školama (Topusko), članica Fokus skupine za kineziološku edukaciju u okviru projekta ,,Razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i diplomskih studijskih programa u kineziologiji” Kineziološkog fakulteta sveučilišta u Splitu, članica Radne skupine za doradu predmetnog kurikula za nastavni predmet Tjelesna i zdravstvena kultura. Recenzentica je u A časopisu Croatian Journal of Education i u časopisu Napredak. Objavila je 23 rada na stranom jeziku, izlagala na 19 međunarodnih konferencija. Dobitnica je povelje sa zlatnom značkom Hrvatskog kineziološkog saveza za vrlo uspješan rad i doprinos struci (2006), nagrade za najbolji znanstveni rad (Individualizing Instruction in kinesiology Education na The 4th International Conference on Advances and Systems Research (ECNSI), Zagreb (2010) i Dekanove nagrade (2015).