doc. dr. sc. Marija Lorger

Marija Lorger

Marija Lorger (rođena Curić) rođena je u Novoj Gradiški. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja u Novoj Gradiški upisuje se na nastavnički smjer na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu (današnji Kineziološki fakultet) na kojem stječe naziv profesor fizičke kulture. Na kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu brani magistarski rad ,,Faktori motivacije i razlike u motivaciji učenica osnovne … Opširnije