dr. sc. Biljana Vranković

Biljana Vranković rođena je 22. svibnja 1975. godine u Koprivnici. Godine 1989. završila je osnovnoškolsko obrazovanje, Osnovna škola Sokolovac, Sokolovac. U Križevcima je 1993. godine završila srednjoškolsko obrazovanje, suradnik u nastavi, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga. Godine 1998. diplomirala je temom Klasifikacija i karakteristike novih minerala (1995. i 1996. g.) na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te stekla zvanje profesora geologije i geografije. U akademskoj godini 1997./1998. dobila je Rektorovu nagradu za najbolji studentski rad. Na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom Transformacija ruralnog prostora Koprivničko-križevačke županije pod mentorstvom prof. dr. sc. Dane Pejnovića završila je poslijediplomski studij Geografske osnove prostornog planiranja i uređenja 2006. godine i stekla titulu magistra znanosti. Godine 2017. doktorirala je pod mentorstvom doc. dr. sc. Ružice Vuk na temi Geografski aspekt razvoja mreže osnovnih škola u Hrvatskoj na Doktorskom studiju, unutar interdisciplinarnog područja znanosti, polja – geografija na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta Zagrebu. Služi se engleskim jezikom.

Radila je na radnom mjestu nastavnice geografije 1998. i 1999. godine u Hotelijersko-turističkoj školi u Zagrebu. Od 2000. do 2007. godine bila je zaposlena u Privatnoj srednjoj ekonomskoj školi INOVA i OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića u Zagrebu kao učiteljica/nastavnica geografije. Od 2007. godine zaposlena je u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja na mjestu stručne savjetnice u Odjelu za promicanje kvalitete obrazovanja, a od 2015. godine načelnica je Odjela za izdavaštvo.

Od 1993. godine članica je Hrvatskoga geografskog društva, a od 2017. godine je suradni član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske.

Održala je brojna stručna predavanja za učitelje i nastavnike iz područja geografije te za ravnatelje i ostale dionike odgojno-obrazovnog sustava iz područja osiguranja kvalitete obrazovanja i vanjskoga vrednovanja ishoda učenja. Stručna je koordinatorica za provedbu ispita državne mature iz Geografije. Voditeljica je projekta Nacionalni ispit iz Geografije u osnovnoj školi 2020. godine. Sudjelovala je na oko dvadesetak znanstvenih konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu s podnescima radova. Bila je članica brojnih radnih skupina i fokus grupa imenovanih od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Zadru. Sudjelovala je u IPA projektu Razvoj osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. U Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja radila je na projektima: Državna matura (od 2014. godine do danas), Nacionalni ispit iz Geografije u osnovnoj školi (2018. – 2020.), Razvoj nacionalnog sustava ispitivanja (2017. – 2018), Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova (2015. – 2018.), Vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma (2013. – 2017.), Samovrednovanje srednjih škola (2007. – 2015.), Samovrednovanje osnovnih škola (2008. – 2012.), Kvalitativna analiza ispita državne mature iz Geografije 2010. – 2012. (2013. – 2015.), Kvalitativna analiza ispita vanjskog vrednovanja iz Geografije (2009. – 2011.), Development of Instruments in Croatian National Assessment“, Matra Pre-Accession Projects Programme (MPAP) (Razvoj i strategija nacionalnih ispita) (2008. – 2009.), Vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih postignuća učenika četvrtih i osmih razreda u školskoj godini 2007./2008.

Objavila je nekoliko udžbenika, metodičkih priručnika i ostalih pomoćnih nastavnih sredstava iz područja geografije te je recenzirala atlase i udžbenike iz geografije. Urednica je nekoliko izdanja Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Koautorica je dviju autorskih knjiga iz geografije o postignućima učenika na vanjskome vrednovanju i na državnoj maturi. Autorica je nekoliko stručnih i putopisnih članaka. Objavila je desetak znanstvenih članaka u časopisima i zbornicima skupova iz interdisciplinarnih područja znanosti (grane geografije) i odgojnih znanosti. Sudjelovala je na seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje kao predavač ili u cilju osobnog profesionalnog razvoja te raznih udruga iz obrazovanja (Hrvatsko geografsko društvo, Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola, Udruga hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja). Znanstveni interes usmjeren joj je na edukacijsku geografiju, a karijera na poslove usko povezane uz vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnog rada što uključuje pripremu i provedbu ispita vanjskog vrednovanja (ispiti državne mature iz geografije i nacionalni ispiti) te samovrednovanja škola kao doprinos osiguranju kvalitete cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava.